Tarieven

Kwalitatieve opvang voor een scherp tarief

Als stichting hebben wij geen winstoogmerk en streven wij er naar de opvang tegen een zo scherp mogelijk tarief aan te bieden. Een eventueel positief resultaat zal altijd weer worden geïnvesteerd in de stichting.

Kwalitatieve opvang

Onze prijzen zijn gebaseerd op de kosten die wij maken. Ondanks de stijging van onze kosten per bezette kindplaats (kostenstijging van de vaste kosten voor o.a. personeel en huisvesting) van 2,1 % is het ons gelukt een sluitende begroting te maken zonder deze stijging geheel door te rekenen aan u als klant. Uiteraard ontvangt u ook in 2016 kinderopvang van kwalitatief hoogwaardig niveau. Wij vinden het als maatschappelijke onderneming onze plicht om ons in te zetten voor kwalitatief goede opvang tegen een zo scherp mogelijk tarief.

3 pakketten voor BSO

Voor de buitenschoolse opvang maken wij gebruik van de volgende 3 pakketten:

 • Standaardpakket (52 weken per jaar)

  Bij het Standaardpakket heeft u recht op opvang op de opvangdag(en) tijdens de schoolweken, tijdens de vakanties en tijdens studiedag(en).

 • Schoolwekenpakket (40 weken per jaar)

  Bij het Schoolwekenpakket heeft u recht op opvang op de opvangdag(en) tijdens de schoolweken en tijdens studiedag(en).

 • Vakantiepakket (12 weken per jaar)

  Bij het Vakantiepakket heeft u recht op opvang op de opvangdag(en) alleen tijdens de vakanties.

De openingstijd van de BSO is vanaf einde schooltijd tot 18.30 uur. Tijdens de vakanties en studiedagen geldt van 08.00-18.30 uur. Alle 3 de pakketten worden maandelijks vooraf geïncasseerd.

Het Standaardpakket en het Schoolwekenpakket kunt u ook combineren, mocht u niet alle dagen opvang nodig hebben in de vakanties. U neemt dan bijvoorbeeld voor de maandag een Standaardpakket en voor de dinsdag een Schoolwekenpakket. Uw kind kan dan tijdens de schoolweken op maandag en dinsdag komen en in de vakanties alleen op maandag.

Naast de 3 pakketten kunt u ook incidenteel extra opvang afnemen indien de groepsbezetting dat toelaat. Deze dagen worden achteraf in rekening gebracht met de volgende maandfactuur.

Wilt u advies over welk pakket of welke combinatie het beste aansluit bij uw situatie? Wij helpen u graag! Tijdens werkdagen kunt u contact opnemen met de administratie via 020-4964433.

Maximale vergoeding per uur omhoog

De kosten voor kinderopvang stijgen. Daarom gaat het maximum uurtarief waarop de kinderopvangtoeslag gebaseerd wordt omhoog. In 2017 krijgt u maximaal:

 • €7,18 per uur voor dagopvang
 • €6,69 per uur voor buitenschoolse opvang

Bereken hier uw kindertoeslag en netto opvangkosten


Stoppen met werken: nog 6 maanden kinderopvangtoeslag

Stopt u in 2017 met werken of wordt u werkeloos? Dan heeft u nog 6 maanden recht op kinderopvangtoeslag. Dit was voorheen 3 maanden. Gaat u binnen deze 6 maanden niet werken? Of geen opleiding, inburgeringscursus of traject naar werk volgen? Dan hebt u na deze 6 maanden geen recht meer op kinderopvangtoeslag. U moet dan de kinderopvangtoeslag stopzetten. Heeft u minder opvanguren gebruikt dan het aantal uren waar u recht op heeft? Dan mag u de uren die u over hebt ook na deze 6 maanden gebruiken. Hebt u deze uren gebruikt? Zet de kinderopvangtoeslag dan stop! Dit moet in ieder geval voor 31 december 2017.

Aanvragen binnen 3 maanden

Graag willen wij u erop wijzen dat u de kinderopvangtoeslag binnen 3 maanden na aanvang van de opvang moet aanvragen. U ontvangt namelijk maar tot 3 maanden terug kinderopvangtoeslag als u die later aanvraagt. Wacht dus niet te lang!

Als uw kind bijvoorbeeld start bij de opvang op 01-02-2017 dan moet u vóór 01-05-2017 Kinderopvangtoeslag aanvragen. Als u de kinderopvangtoeslag pas op 01-07-2017 aanvraagt, krijgt u alleen kinderopvangtoeslag over de periode vanaf 01-04-2017.

Doorgeven LRK bij wijzigingen

Indien er wijzigingen plaatsvinden in de afgenomen opvang dient u dit door te geven aan de belastingdienst. Ook als uw kind op een andere locatie wordt opgevangen (bijvoorbeeld door doorstroom naar locatie Villa Kinderkeet).